Alapítvány menü
Festőművész menü

Életrajz

Fischer_Erno_kep.jpg

Fischer Ernő

Született 1914. július 18-án Losoncon,
elhunyt 2002. október 9-én Budapesten

Középiskolai tanulmányait szülővárosában Losoncon végezte, és itt érettségizett. 1936-ban, a prágai Rajztanárképző Főiskolára került. 1936-1938 között Prágában O. Blazicek tanítványa volt. 1938/39 tanévben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Aba Novák Vilmos volt a mestere. Nehéz anyagi körülményei miatt félbe kellett szakítania művészeti képzését, amelyet csak a háború után, 1946-ban folytathatott, ekkor 4 éven át Kmetty János volt festői tanulmányainak irányítója a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán. 1949-ben nyerte el a középiskolai rajztanári diplomát.

1951-1958. között a Népművészeti Intézet Képzőművészeti Osztályának volt vezetője. A népművelés szolgálatában a képzőművészeti kultúra terjesztését végezte és e területen is maradandót alkotott. Ő hozta létre 1953-ban a Tokaji Művésztelepet, melyet éveken át vezetett. A művésztelep ma is működik és alapítója szelleméhez hűen már közép európai szinten szervezi közösséggé a művészeket, művésztanárokat, vizuális kultúra iránt elkötelezetteket. 1953-ban beindította a Művészettörténeti kiskönyvtár sorozatot, melynek éveken át szerkesztője is volt. A József Attila Művelődési Ház Képzőművészeti Szakkörét 25 éven át vezette.

1959-től tanított a Szegedi Tanárképző Főiskolán, ahol 1964-től a Rajz Tanszék vezetője volt, rajztanárok, művészek százait, talán ezreit oktatta. 1974-ben vonult nyugdíjba. A Rajzpedagógusok Stúdiójának kitüntetett vezetője, a szegedi SZÖG-ART Művészeti Egyesület alapító tagja volt.

Vallotta kedves elődjének Paul Kleenek a gondolatait:

„a művészet se nem szolgál, se nem uralkodik, közvetít csupán”. A jó pedagógusnak is, – ha az igazi alkotóművész – ugyancsak közvetítő, átvivő szerepe van. De ez a közvetítő szerep önmagában nem adott sem a festő, sem a pedagógus számára. Mert valódi értéket csak az képes közvetíteni – és új értéket létrehozni – aki maga is megteszi a szellemi utat.”

Festészetében a középkorig visszanyúló ívet vont művelődésünk régi és új pillérei közé. Ars poetikáját maga Fischer Ernő fogalmazta meg egy kiállítási katalógusban.

„A festő hivatását alapvetően határozza meg az építőmesteri vonás. Mindig új szellemi alaprajznak megfelelően kell állványozni és építeni. Új formákat, új módszereket, eszközöket kell keresni, hogy értelmezni tudjuk a tartalmakat, mindig új megoldásokat keresve azokra a kérdésekre, melyeket az örök mozgásban levő emberi világ felvet.”

Szuromi Pál szerint „a lírai absztrakt festészet egyik legkiválóbb hazai képviselője. Meglehetősen késve indul a pályán: csaknem ötven évesen rendezi első kiállítását. Ennek ellenére viszonylag hamar rátalál sajátságos tematikai és stiláris karakterére. Kezdettől fogva a mitológiai, bibliai eszmekör foglalkoztatja, nem is szólva a tájképi, tengeri víziókról, egyben a cirkuszt idéző látomátosokról. Formailag viszont a szerkesztő elvű, konstruktív képépítés és az oldott expresszív színkezelés mágikus összehangolására törekszik. Míg korai műveit a telítettebb, kontrasztosabb tónushasználat jellemzi, addig későbbiekben egyre elvontabb, légiesebb képeket teremt. Amolyan igényes, bravúros szintetizátor, aki specifikus egyéni formanyelvet alkotott. Nála a kifinomult, költői színhasználat minduntalan összefonódik egyféle jelképes, ornamentális és kalligrafikus kifejezéssel.”

Kitüntetések:

 • 1982. Szocialista Kultúráért elismerés
 • 1983. Alkotói Díj, I. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé
 • 1984. Nívódíj, Művelődési Minisztérium
 • 1986. Székely Bertalan-emlékérem
 • 1990. Honor pro meritis, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
 • 1992. Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, életmű-elismerés
 • 1993. Magiszter Emeritus, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
 • 1995. A Szegedi Nyári Tárlat díja
 • 1998. A VII. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé fődíja
 • 2000. Aba-Novák életmű-díj

Egyéni kiállítások:

 • 1962 • Képcsarnok, Szeged
 • 1963 • Derkovits Terem, Budapest
 • 1965 • Képcsarnok, Szeged
 • 1967 • Winterthur (CH)
 • 1971 • József Attila Művelődési Ház, Budapest
 • 1972 • Békési Galéria, Békés
 • 1973 • Műcsarnok, Budapest
 • 1974 • Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged
 • 1976 • SDS G., Koppenhága • Sct Agnes G., Roskilde (DK)
 • 1977 • Odense (DK) • Uitz Terem, Dunaújváros
 • 1979 • “K” an Rudolfplatz Galerie, Köln
 • 1980 • Magyar Kultúra Háza, Prága • Brno
 • 1981 • Hamburg • Nógrádi Galéria, Losonc (CSZ)
 • 1982 • Mednyánszky Terem, Budapest
 • 1984 • Vigadó Galéria, Budapest
 • 1986 • Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged • Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd
 • 1989 • Keresztény Múzeum Esztergom • Megyei Művelődési Központ, Eger
 • 1990 • Csontváry Terem, Pécs • Stúdió Galéria, Budapest
 • 1992 • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely • Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged • Nagy-Balogh Terem
 • 1994 • Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged • Nógrádi Galéria, Losonc
 • 1995 • Kempinski Galéria, Budapest
 • 1998 • ~ és tanítványai, Duna Galéria, Budapest
 • 2002 • Vigadó Galéria

Csoportos kiállítások:

 • 1960 • 8. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
 • 1962 • 9. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest • Tanárképző Főiskola művésztanárainak bemutatója, Móra Múzeum Képtára, Szeged
 • 1965 • 10. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
 • 1967 • Tanárképző Főiskola művésztanárainak tárlata, JATE aulája, Szeged • New-Delhi
 • 1968 • 11. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
 • 1975 • Jubileumi Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
 • 1977 • Festészet ’77, Műcsarnok, Budapest • Galerie Jean Claude Binoch, Párizs
 • 1979 • KCH G., Koelbek (DK)
 • 1980 • Brueghel Galerie, Amsterdam
 • 1981 • Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kiállítás, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
 • 1982 • Dortmund • Offenburg (Német Szövetségi Köztársaság)
 • 1983 • I. Táblakép-festészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged
 • 1984 • Ny-Berlin • Róma
 • 1985 • Párizs • Bologna • Ny-Berlin • II. Táblakép-festészeti Biennálé, Móra Múzeum Képtára, Szeged
 • 1986 • XXV. Szegedi Nyári Tárlat, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged
 • 1987 • III. Táblakép-festészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged
 • 1998 • VII. Táblakép-festészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged

Kapcsolódó anyagok:

Magyar Művelődési Intézet – Alkotó ember

Amator Artium

A KIÁLL(T)ÁS, 1956 – T. Kiss Tamás

Magister Emeritus 1993

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/fischer-erno-515

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fischer_Ern%C5%91